Digitálne členské karty vo vašom mobile

Systém CardSy slúži na vydávanie a správu digitálnych členských kariet.

Pre koho je to určené ?

Akákoľvek organizácia, ktorá združuje členov vydáva v istej forme preukaz člena.

Digitálna členská karta je ideálnym riešením, hodným 21.storočia, s množstvom výhod. 

SVG
Design

Členskú kartu vytvoríte za pár sekúnd. Kedykoľvek viete zmeniť platnosť karty, jej dizajn, ako i obsah informácií na nej. 

SVG
Distribúcia

V prípade straty ju viete okamžite zablokovať resp. znovu vystaviť. 

SVG
Obsah

Okrem toho na nej môžete mať všetky dôležité informácie a kontakty. 

SVG
Prieskumy

Ďalším zaujímavým nástrojom, ktorý vám digitálna karta umožňuje, je efektívne a rýchle realizovanie ankiet, prieskumov, hlasovaní a pod. 

SVG
Komunikácia

Ak poskytujete akékoľvek benefity pre svojich členov, digitálna karta je optimálnym nástrojom. Vaši členovia jednak vidia všetky aktuálne benefity na jednom mieste a digitálna členská karta je zároveň jedinečným identifikátorom na čerpanie benefitov. 

SVG
Benefity

Ak poskytujete akékoľvek benefity pre svojich členov, digitálna karta je optimálnym nástrojom. Vaši členovia jednak vidia všetky aktuálne benefity na jednom mieste a digitálna členská karta je zároveň jedinečným identifikátorom na čerpanie benefitov. 

Pre koho je tento produkt určený?

SVG

Záujmové organizácie

We choose our teams carefully. Our people are the secret to great work.

SVG

Komory

We stay lean and help your product do one thing well.

SVG

Spolky

Benefit from automatic updates to all boards any time you need to make a change to your website.

SVG

Asociácie

We’ve user tested our own process by shipping over 1k products for clients.

Príklad a referencia

Naše riešenie využíva viacero organizácií. Najväčšou z nich sú policajti v ČR. Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOSPCR), ktorý združuje takmer 20 000 členov využíva množstvo výhod digitálnej členskej karty uvedených vyššie. www.nospcr.cz

“Mobilní aplikace, s níž je systém nejefektivnější, umožňuje členům jednoduchý přístup k informacím NOS PČR, od svazových kontaktů, přes postupy užití DAS a České pojišťovny, aktuální benefity, po další informace, které budou postupně doplňovány i na základě vašichpodnětů.”

Ďalší zákazníci, ktorí využívajú naše členské karty