VYTVORTE SI VLASTNÝ
DIGITÁLNY KARTOVÝ SYSTÉM
Buďte bližšie k svojim zákazníkom
 • Systém na vytváranie digitálnych kariet
 • Vlastný unikátny design karty
 • Možnost zasielať notifikácie na konkrétnu kartu
 • Nový komunikačný nástroj s Vašimi zákazníkmi
 • Zľavové a kupónové centrum pre Vašich zákazníkov
 • Ekologicky nezávadné
 • Nový informačný kanál
.

VYTVORTE SI VLASTNÝ
DIGITÁLNY KARTOVÝ SYSTÉM
Buďte bližšie k svojim zákazníkom
 • Systém na vytváranie digitálnych kariet
 • Vlastný unikátny design karty
 • Možnost zasielať notifikácie na konkrétnu kartu
 • Nový komunikačný nástroj s Vašimi zákazníkmi
 • Zľavové a kupónové centrum pre Vašich zákazníkov
 • Ekologicky nezávadné
 • Nový informačný kanál
.

MOŽNOSTI AKO VYUŽIŤ CARDSY
SYSTÉM PRE VYTVÁRANIE
DIGITÁLNYCH KARIET
Rýchly, prehľadný a smart
 • Vytvorenie designu karty
 • Nastavenie parametrov
 • Prehľadné štatistiky
 • Viac úrovňová štruktúra
 • Automatická fakturácia
 • Zasielanie notifikácii
.

SYSTÉM PRE VYTVÁRANIE
DIGITÁLNYCH KARIET
Rýchly, prehľadný a smart
 • Vytvorenie designu karty
 • Nastavenie parametrov
 • Prehľadné štatistiky
 • Viac úrovňová štruktúra
 • Automatická fakturácia
 • Zasielanie notifikácii
.