PUSH NOTIFIKÁCIE
NOVÝ MARKETINGOVÝ NÁSTROJ
Efektívna komunikácia so zákazníkmi

Poznáte to? Tie krátke upozornenia na displeji vášho smartfónu, odoslané napr. z aplikácií alebo z našich digitálnych kariet. Tiež cítite ten obrovský potenciál v súvislosti s digitálnymi kartami? Každé upozornenie môže dať zákazníkovi informáciu ktorú mu chcete oznámiť.